Jak Sprawdzić Jakość Magnesu?

Jak Sprawdzić Jakość Magnesu?
Magnesy znajdują zastosowanie w wielu branżach i gałęziach przemysłu. Od ich jakości zależy sprawność maszyn i urządzeń, a nierzadko bezpieczeństwo osób. Dlatego tak ważnym jest, aby do sprzedaży trafiały wyłącznie magnesy o potwierdzonej jakości, a w konkretnych zastosowaniach byłby wykorzystywane produkty o odpowiedniej sile przyciągania. Jak to sprawdzić?

Próby magnesów

Chcąc zagwarantować jakość swoich produktów, a jednocześnie maksymalnie ułatwić dobór najlepszego magnesu do danego zastosowania producenci magnesów i wyrobów magnetycznych przeprowadzają tzw. próby magnesów. Jedni wykonują je we własnym zakresie, inni zlecają ich przeprowadzenie ośrodkom zewnętrznym. Próby magnesów mają na celu pomiar siły oderwania dla poszczególnych magnesów, charakteryzowanej również jako siła udźwigu. Ważnym jest, aby mierzenie siły oderwania (siły udźwigu magnesu) odbywało się na zasadach eksperymentu, a nie przybliżonych obliczeń. Eksperyment daje pewność faktycznego udźwigu magnesu w danych warunkach otoczenia, podczas gdy wynik przybliżonych obliczeń może być niemiarodajny.

Jak przebiega próba magnesu?

Magnes poddawany testom jest mocowany na płycie stalowej wykonanej ze stali konstrukcyjnej. Płyta jest idealnie równa, dzięki czemu magnes przylega do niej na całej powierzchni. Siła oderwania jest płynnie zwiększana dzięki pracy urządzenia do testowania. Próba kończy się z chwilą oderwania magnesu od płyty. W celu zapewnienia maksymalnej obiektywności pomiaru test przeprowadza się kilkukrotnie. W wielu przypadkach laboratoria testują ten sam magnes trzykrotnie. Siła, przy której doszło do oderwania magnesu jest każdorazowo odnotowywana. Dane te służą do obliczenia średniej siły oderwania.

Czy jako konsument mogę zlecić próbę magnesu?

Próby magnesów są przeprowadzane przez zewnętrzne ośrodki lub samych producentów. Wielu z nich daje klientom możliwość przetestowania dostarczonych magnesów. Jest to usługa płatna. Próba dostarczonego przez klienta magnesu odbywa się na takich samych zasadach, jak próby wyrobów własnych (w przypadku producenta) lub próby zlecone przez kontrahentów (w przypadku ośrodka zewnętrznego). W Top Magnesy testujemy magnesy własne i produkty dostarczane przez Klientów. Zachęcamy do współpracy.