Czy magnesy neodymowe są szkodliwe dla człowieka?

Czy magnesy neodymowe są szkodliwe dla człowieka?

Magnesy neodymowe to jedne z najsilniejszych magnesów na świecie. Choć są stosowane na szeroką skalę w sektorze przemysłowym, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że ze względu na swoje właściwości wymagają szczególnego traktowania. Nieodpowiednie obchodzenie się z tymi wyrobami może doprowadzić do poważnych konsekwencji – szczególnie dla naszego ciała i organizmu. Co sprawia, że magnesy neodymowe mogą być niebezpieczne? Co zrobić, by nie przysporzyć sobie problemów? W trosce o Twoje zdrowie przygotowaliśmy ten artykuł.

Co sprawia, że magnesy neodymowe mogą być szkodliwe?

Największe zagrożenie związane z magnesami neodymowymi wynika z ich ogromnej siły przyciągania. W porównaniu do klasycznego magnesu ferrytowego o tej samej wielkości jest on w stanie udźwignąć dziesięciokrotnie większy ciężar. W praktyce oznacza to, że dwa magnesy neodymowe będą się przyciągać, nawet jeśli napotkają na drodze przeszkodę. Jak łatwo się domyślić, zwykle ta przeszkoda zostaje po prostu zniszczona przez silnie działający magnes.

Silne pole magnetyczne jest zagrożeniem również dla sprzętu elektronicznego – nośników danych, telewizorów, monitorów komputerowych, a nawet kart kredytowych. W zetknięciu z wysokimi temperaturami magnesy neodymowe mogą ulec rozmagnetyzowaniu, a w skrajnej sytuacji mogą nawet doprowadzić do zapłonu.

Magnesy neodymowe a zdrowie

Wiedząc, że silne pole magnetyczne może uszkodzić sprzęt elektroniczny, musimy pamiętać, że zaliczamy do niego również rozrusznik serca czy wszelkiego rodzaju implanty medyczne.

Wspomnieliśmy o tym, że przeszkody na drodze dwóch magnesów neodymowych o ogromnej sile przyciągania nie stanowią dla tych elementów większego wyzwania. W praktyce oznacza to, że mogą one uszkodzić części ciała. Podkładanie palców czy innych części pomiędzy dwa działające na siebie magnesy prowadzi do trwałych uszczerbków na zdrowiu.

Jak obchodzić się z magnesami neodymowymi?

Warto jednak podkreślić, że mimo pewnych niebezpieczeństw, same magnesy neodymowe nie będą ich źródłem pod warunkiem odpowiedniego użytkowania. Pod żadnym pozorem nie umieszczajmy nic pomiędzy dwa działające na siebie elementy. Montażem urządzenia wykorzystującego te wyroby powinny zajmować się wyłącznie osoby uprawnione do tego zadania. Unikajmy również wystawiania magnesów na działanie wysokich temperatur oraz wilgoci. I co najważniejsze – pod żadnym pozorem nie zostawiajmy ich w miejscu, do którego dostęp mają dzieci. Zabawa magnesami neodymowymi może skończyć się poważnymi, nieodwracalnymi uszkodzeniami ciała.